Slide
העיר חולון
פועלים לקידום ופיתוח
Slide
העיר חולון
פועלים לקידום ופיתוח
הקודם
הבא

החברה הכלכלית לפיתוח חולון

החברה עוסקת בייזום, בניה ופיתוח של מוסדות ציבור וחינוך, מוסדות תרבות וקהילה, תעשייה עתירת ידע, משרדים ומסחר.
החברה מנהלת את נכסי העירייה, מוכרת ומשכירה אותם. כמו כן מקיימת החברה קשרים רציפים עם יזמים פוטנציאלים להשבחת נכסי העיר.
כל זאת כדי להגדיל את משאבי העירייה לטובת ביצוע פעילויות ציבוריות וכן בכדי להגדיל את שטחי התעסוקה והמסחר לרווחת התושבים.

תחומי הפעילות שלנו

קיימות – פרויקטים ירוקים

מכרזים אחרונים

מכרז מספר: 312023

מכרז פומבי מס' 03/2023

מועד אחרון להגשה:

29/03/2023

מכרז מספר: 2-2023

ביצוע עבודות לבנית גני ילדים

מועד אחרון להגשה:

09/03/2023

מכרז מספר: 01/2023

01/2023 להקמת חטיבת ביניים

מועד אחרון להגשה:

12/02/2023
Scroll to Top
גלילה למעלה