אודות

החברה הכלכלית לפיתוח חולון פועלת ביזום, תכנון, ניהול, ופיקוח על פרויקטים עירוניים.
חלק מרכזי מפעילות החברה מכוון לפעילות עסקית, הן להשבחת נכסי העירייה והן למציאת פרויקטים כלכליים עצמאיים לחברה. פרויקטים שיצרו תזרימי הכנסות לעירייה ולחברה. החברה קיבלה על עצמה לנהל את נכסי העירייה המניבים. לצד הפעילות העסקית, החברה מקימה מבני ציבור חדשים ומשפצת מבני ציבור קיימים. כל זאת בהתאמה למדיניות הפיתוח העירונית כפי שנקבעה ואושרה על ידי ראש העיר, הנהלת העירייה, מועצת העירייה ודירקטוריון החברה. בשנים האחרונות הקימה החברה את המנהלת להתחדשות עירונית.

החברה פועלת מתוך ערכים של מצוינות ושליחות ציבורית, מתוך מטרה לתת שירות יעיל ואפקטיבי למוסדות עירוניים בתחומים שונים ביעילות ובכדאיות כלכלית מרבית.

צוות החברה הכלכלית לפיתוח חולון

שםתפקידדוא"ל
פנינה שנהבמנכ"ל החברהPnina@calcalit-holon.co.il
אינג' פרדי שטרייטמהנדס וסמנכ"ל החברהFredy@calcalit-holon.co.il
מתן שוורצמןע. מנכ"ל ומנהל פרויקטיםMatan@calcalit-holon.co.il
מוטי ענתבימנהל כספיםMoti@calcalit-holon.co.il
אינג' דרור עמיתמהנדסdror@calcalit-holon.co.il
יאיר חי תורג'מןהנדסאי בנייןyairhai@calcalit-holon.co.il
רו"ח שרון כהןחשבתsharon@calcalit-holon.co.il
לילך פרץמנהלת חשבונות lilach@calcalit-holon.co.il
גליה סוקראחראית נכסיםGali@calcalit-holon.co.il
מיקי מגלמזכירת החברהMiki@calcalit-holon.co.il

צוות המינהלת להתחדשות עירונית

שםתפקידדוא"ל
לירן אדריראש המינהלת להתחדשות עירוניתliran@minhelet-holon.co.il
שוהם ניררפרנטית תכנון shoham@minhelet-holon.co.il
אדר' עפרה ליפסקיאדריכלית המינהלתofra@minhelet-holon.co.il
חן רוטמןמנהל פרויקטים ולקוחותidan@calcalit-holon.co.il
כוכי ביברמןמנהלת תחום חברה וקהילהcochi@minhelet-holon.co.il
עדי צברימנהלת תחום חברה וקהילהadi@minehelet-holon.co.il

דרקטוריון החברה

שםתפקיד
מר יעקב מזרחיחבר דירקטוריון
עו"ד הילה הורוביץחברת דירקטוריון
אדר' מימי פלגחבר דירקטוריון
מר דני פדרחבר דירקטוריון
מר מוטי ששוןראש העיר ויו"ר הדירקטוריון
גב' בתיה עזרחברת דירקטוריון
מר יצחק וידבסקיחבר דירקטוריון
מר שחר האסחבר דירקטוריון
אינג' ערן דוידחבר דירקטוריון

וועדות הדירקטוריון

שםתפקידוועדה
אדר' מימי פלגחבר וועדהוועדת מכרזים
אינג' ערן דודחבר וועדהוועדת מכרזים
מר דני פדריו"ר הוועדהוועדת מכרזים
אדר' מימי פלגחבר וועדהוועדת ביקורת
מר יעקב מזרחיחבר וועדהוועדת ביקורת
מר דני פדריו"ר הוועדהוועדת כספים
מר יצחק וידבסקיחבר וועדהוועדת כספים
גב' בתיה עזרחברת וועדהוועדת כספים
Scroll to Top