יזמות

עסקאות קומבינציה והשבחת נדל"ן

החברה מובילה את מכרזי וחוזי הקומבינציה עבור העירייה על שטחי עירייה מסחריים.
החברה מובילה את ההתנהלות השוטפת מול היזמים הן בעת הבניה והן לאורך חיי הפרויקט.

פרויקט עזריאלי חולון

פרויקט עזריאלי חולון

עסקת קומבינציה שהובילה החברה הכלכלית עבור העירייה. מרכז משרדים, תעשיות הייטק ומסחר בהיקף של כ- 120 אלף מ"ר. לעירייה 17% בעלות על הפרויקט

פרויקט אמות

פרויקט אמות

עסקת קומבינציה שהובילה החברה הכלכלית עבור העירייה. מרכז משרדים, תעשיות הייטק ומסחר. המשתרע על כ-11 דונם. בבעלות חלקית של עיריית חולון.

השבחת נכסים

השבחת נכסים

החברה מנהלת קידום שתי תב"עות באזור התעשייה למימוש עתידי תוך השבחת נכסי העירייה.

קיימות - פרויקטים ירוקים

בהתאם למדיניות העירייה, מובילה החברה הכלכלית מגמה ירוקה בעיר, תוך הקמת פרויקטים של אנרגיות מתחדשות.

הקמת מערכות פוטו וולטאיות על גגות מבני ציבור

הקמת מערכות פוטו וולטאיות על גגות מבני ציבור

החברה מקימה מערכות פוטו וולטאיות על גגות של מוסדות ציבור וחינוך. המערכות הנן במסגרת אסדרה של חברת החשמל ומניבות תשואה למשך 25 שנה.

עמדות טעינה לרכב חשמלי

עמדות טעינה לרכב חשמלי

הקמת 30 עמדות (60 שקעים) טעינה ברחבי העיר

הקמת 5 קירויים מעל מגרשי ספורט בבתי ספר ומערכות פוטוולטאיות

הקמת 5 קירויים מעל מגרשי ספורט בבתי ספר + מערכות פוטוולטאיות

השקעה בשטחים מסחריים בעת בניית מוסדות ציבור

בניית שטחים מסחריים בהיקף של 20% משטח פרויקטי בנייה.
Scroll to Top