מכרזים

נושא המכרזמספר המכרזתאריך פרסוםמועד אחרון לשאלותמייל למשלוח שאלותמועד אחרון להגשה

מכרז לשכירות מגרש בשטח חניון ברח' המרכבה 47

5/2024

03/07/2024

17/07/2024

matan@calcalit-holon.co.il.

25/07/2024
עד השעה 12:00

לצפייה במכרז פעיל

מכרז פומבי מס' 04/2024 להפעלת מזנון בבית ספר קרית שרת בעיר חולון

04/2024

20/03/2024

09/04/2024

gali@calcalit-holon.co.il

31/03/2024
עד השעה 12:00

לצפייה במכרז הסתיים

מכרז מס' 3/2024 להשכרת אולם תעשייה ומלאכה במתחם חניון המרכבה שברח' המרכבה 47 בחולון

3/2024

10/03/2024

30/04/2024

gali@calcalit-holon.co.il.

08/05/2024

לצפייה במכרז הסתיים

להשכרת אולם תעשייה ומלאכה במתחם חניון המרכבה שברח' המרכבה 47 בחולון

2/2024

28/01/2024

21/02/2024

gali@calcalit-holon.co.il

28/02/2024
עד השעה 12:00

לצפייה במכרז הסתיים

להצבה והפעלה של עמדות איסוף עצמי ('לוקרים') ברחבי העיר חולון, על פי כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז

1/2024

10/01/2024

28/01/2024

matan@calcalot-holon.co.il

08/02/2024
עד השעה 12:00

לצפייה במכרז הסתיים

להצבה והפעלה של עמדות איסוף עצמי ('לוקרים') ברחבי העיר חולון, על פי כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז

1/2024

10/01/2024

28/01/2024

matan@calcalot-holon.co.il

08/02/2024
עד השעה 12:00

לצפייה במכרז פעיל

312023

05/03/2023

22/03/2023

gali@calcalit-holon.co.il

29/03/2023
עד השעה 11:00

לצפייה במכרז הסתיים

החברה הכלכלית לפיתוח חולון מזמינה בזאת הצעות מקבלנים לביצוע עבודות בנייה להקמת מתחם חטיבת ביניים ובגלל זה מבנה בשטח 5,570 מ"ר.

01/2023

12/02/2023

26/01/2023

michrazim@calcalit-holon.co.il

12/02/2023
עד השעה 12:00

לצפייה במכרז הסתיים

מכרז לביצוע עבודות להקמת מבנה בן שתי קומות ו 4 כיתות גני ילדים, חניון תת קרקעי , וכן עבודות פיתוחבקרית רבין בחולון

2-2023

24/01/2023

14/02/2023

michrazim@calcalit-holon.co.il

09/03/2023
עד השעה 12:00

לצפייה במכרז הסתיים

תכנון, אספקה, הקמה, הפעלה ותחזוקה של מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית על גגות מבני ציבור בחולון

13/2022

28/08/2022

18/08/2022

michrazim@calcalit-holon.co.il

28/08/2022
עד השעה 12:00

לצפייה במכרז הסתיים

השכרת שטחי קרקע ברח' המרכבה 47

11/2022

11/08/2022

01/01/1970

michrazim@calcalit-holon.co.il

15/08/2022
עד השעה 11:00

לצפייה במכרז הסתיים

מכרז פומבי מס' 12/2022 לשכירות שטח קרקע ברח' המנור 6 חולון

12/2022

08/08/2022

04/08/2022

08/08/2022
עד השעה 12:00

לצפייה במכרז הסתיים

הפעלת בית קפה/בית אוכל בפארק מגדלים בשדרה

04/2022

31/05/2022

29/06/2022

michrazim@calcalit-holon.co.il.

14/07/2022
עד השעה 12:00

לצפייה במכרז הסתיים

לשכירות שטח קרקע שברחוב המנור באזור תעשיה בחולון

10/2022

30/06/2022

06/07/2022

michrazim@calcalit-holon.co.il

10/07/2022
עד השעה 12:00

לצפייה במכרז הסתיים

הקמת אגף נוסף במבנה בי"ס יסודי בנעמי שמר

09/2022

07/06/2022

03/07/2022

michrazim@calcalit-holon.co.il

14/07/2022
עד השעה 12:00

לצפייה במכרז הסתיים

השכרת שטחי קרקע ברח' המרכבה 47

07/2022

13/06/2022

26/06/2022

michrazim@calcalit-holon.co.il

10/07/2022
עד השעה 12:00

לצפייה במכרז הסתיים

השכרת משרדים ברח' הנביאים 1 חולון

06/2022

08/05/2022

24/05/2022

gali@calcalit-holon.co.il.

30/05/2022
עד השעה 12:00

לצפייה במכרז הסתיים

הקמת 8 כיתות גן ברח' פיכמן.

05/2022

28/02/2022

21/03/2022

michrazim@calcalit-holon.co.il

07/04/2022
עד השעה 12:00

לצפייה במכרז הסתיים

השכרת משרדים ברחוב הנביאים 1 בחולון

03/2022

01/03/2022

01/01/1970

gali@calcalit-holon.co.il

03/04/2022
עד השעה 12:00

לצפייה במכרז הסתיים

מכרז 02/2022 להפעלת מזנונים בבתי ספר

02/2022

01/03/2022

17/03/2022

gali@calcalit-holon.co.il

28/03/2022
עד השעה 12:00

לצפייה במכרז הסתיים

מכרז 01/2022 למתן רשות לשימוש בנכס להפעלת גן ילדים או מעון יום ברחוב קוגל 10 בחולון

01/2022

18/01/2022

01/02/2022

gali@calcalit-holon.co.il

08/02/2022
עד השעה 12:00

לצפייה במכרז הסתיים

מכרז 05/2021 - לביצוע עבודות בינוי, הקמה ופיתוח בעיר חולון

05/2021

13/12/2021

02/01/2022

michrazim@calcalit-holon.co.il

12/01/2021
עד השעה 12:00

לצפייה במכרז הסתיים

מכרז 06/2021 - לביצוע עבודות שיפוץ, שיפור, בינוי התאמה ותיקונים במבנים קיימים בעיר חולון

06/2021

13/12/2021

02/01/2022

michrazim@calcalit-holon.co.il

12/01/2021
עד השעה 12:00

לצפייה במכרז הסתיים

מכרז פומבי 1/2020 - תכנון, אספקה, הקמה, הפעלה ואחזקה של עמדות טעינה לרכב חשמלי בחולון

1/2020

01/01/1970

01/01/1970

01/01/1970

לצפייה במכרז הסתיים

מכרז פומבי 3/2020 - תכנון, אספקה, הקמה, הפעלה ותחזוקה של מערכות סולאריות ליצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאית על גגות מבני ציבור בחולון - הזמנה למכרז

3/2020

01/01/1970

01/01/1970

01/01/1970

לצפייה במכרז הסתיים

מכרז פומבי 02/2020 - להפעלת גן ילדים ברחוב חצרים 5, חולון - חוברת המכרז - המכרז בוטל

02/2020

01/01/1970

01/01/1970

01/01/1970

לצפייה במכרז הסתיים

מכרז פומבי 4/2020 - להפעלת מזנון בבי"ס אלון חט"ב בעיר חולון - חוזה המכרז והנספחים

4/2020

01/01/1970

01/01/1970

01/01/1970

לצפייה במכרז הסתיים

מכרז פומבי 5/2020 -לביצוע עבודות להקמת אשכול גני ילדים, מבנה מסחרי ברמת מעטפת ופיתוח רחבה/כיכר ציבורית - הזמנה למכרז

5/2020

01/01/1970

01/01/1970

01/01/1970

לצפייה במכרז הסתיים

מכרז פומבי 07/2020 - לביצוע עבודות להקמת 2 חטיבות צעירות ואולם ספורט בחצר ביס ניצנים בחולון - הזמנה למכרז

07/2020

01/01/1970

01/01/1970

01/01/1970

לצפייה במכרז הסתיים

מכרז פומבי 10/2020 - לשכירת שטחי קרקע במתחם חניון המרכבה ברחוב המרכבה 47, חולון - חוברת המכרז

10/2020

01/01/1970

01/01/1970

01/01/1970

לצפייה במכרז הסתיים

מכרז פומבי 11/2020 - לביצוע עבודות להקמת מגרש כדורגל מדשא סינטטי בקריית הספורט בקריית מיכה, חולון

11/2020

01/01/1970

01/01/1970

01/01/1970

לצפייה במכרז הסתיים

מכרז פומבי 08/2020 - לביצוע עבודות להקמת בית ספר ברחוב נעמי שמר, חולון

08/2020

01/01/1970

01/01/1970

01/01/1970

לצפייה במכרז הסתיים

מכרז 02/2021 -  להקמת קירויים על מגרשי כדורסל ועליהם מערכות פוטו וולטאיות

02/2021

01/01/1970

01/01/1970

01/01/1970

לצפייה במכרז הסתיים

מכרז להקמת אשכול גני ילדים ברחוב גאולים, חולון

04/2021

01/01/1970

01/01/1970

01/01/1970

לצפייה במכרז הסתיים
Scroll to Top