מכרזים

נושא המכרזמספר המכרזתאריך פרסוםמועד אחרון לשאלותמייל למשלוח שאלותמועד אחרון להגשה

מכרז להקמת אשכול גני ילדים ברחוב גאולים, חולון

04/2021


לצפייה במכרז הסתיים

מכרז 02/2021 -  להקמת קירויים על מגרשי כדורסל ועליהם מערכות פוטו וולטאיות

02/2021


לצפייה במכרז הסתיים

מכרז פומבי 08/2020 - לביצוע עבודות להקמת בית ספר ברחוב נעמי שמר, חולון

08/2020


לצפייה במכרז הסתיים

מכרז פומבי 11/2020 - לביצוע עבודות להקמת מגרש כדורגל מדשא סינטטי בקריית הספורט בקריית מיכה, חולון

11/2020


לצפייה במכרז הסתיים

מכרז פומבי 10/2020 - לשכירת שטחי קרקע במתחם חניון המרכבה ברחוב המרכבה 47, חולון - חוברת המכרז

10/2020


לצפייה במכרז הסתיים

מכרז פומבי 07/2020 - לביצוע עבודות להקמת 2 חטיבות צעירות ואולם ספורט בחצר ביס ניצנים בחולון - הזמנה למכרז

07/2020


לצפייה במכרז הסתיים

מכרז פומבי 5/2020 -לביצוע עבודות להקמת אשכול גני ילדים, מבנה מסחרי ברמת מעטפת ופיתוח רחבה/כיכר ציבורית - הזמנה למכרז

5/2020


לצפייה במכרז הסתיים

מכרז פומבי 4/2020 - להפעלת מזנון בבי"ס אלון חט"ב בעיר חולון - חוזה המכרז והנספחים

4/2020


לצפייה במכרז הסתיים

מכרז פומבי 02/2020 - להפעלת גן ילדים ברחוב חצרים 5, חולון - חוברת המכרז - המכרז בוטל

02/2020


לצפייה במכרז הסתיים

מכרז פומבי 3/2020 - תכנון, אספקה, הקמה, הפעלה ותחזוקה של מערכות סולאריות ליצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאית על גגות מבני ציבור בחולון - הזמנה למכרז

3/2020


לצפייה במכרז הסתיים

מכרז פומבי 1/2020 - תכנון, אספקה, הקמה, הפעלה ואחזקה של עמדות טעינה לרכב חשמלי בחולון

1/2020


לצפייה במכרז הסתיים
גלילה למעלה