מכרז פומבי מספר 1/2024 להצבה והפעלה של עמדות איסוף עצמי (לוקרים) ברחבי העיר חולון – Copy

מכרז מס' 1/2024
להצבה והפעלה של עמדות איסוף עצמי ('לוקרים') ברחבי העיר חולון, על פי כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז
תאריך פרסום: יום רביעי 10 בינואר 2024
מועד אחרון לשליחת שאלות: יום ראשון 28 בינואר 2024
מייל למשלוח שאלות : matan@calcalot-holon.co.il
מועד אחרון להגשה: יום חמישי 8 בפברואר 2024
בשעה 12:00
Scroll to Top