מכרז פומבי מס’ 02/2024 – השכרת מבנה במתחם חניון המרכבה

מכרז מס' 2/2024
להשכרת אולם תעשייה ומלאכה במתחם חניון המרכבה שברח' המרכבה 47 בחולון
תאריך פרסום: יום ראשון 28 בינואר 2024
b meeting
מועד מפגש קבלנים/הבהרות : יום חמישי 15 בפברואר 2024 בשעה 0:00
כתובת מפגש קבלנים/הבהרות: המרכבה מס' 47 בחולון
מועד אחרון לשליחת שאלות: יום רביעי 21 בפברואר 2024
מייל למשלוח שאלות : gali@calcalit-holon.co.il
מועד אחרון להגשה: יום רביעי 28 בפברואר 2024
בשעה 12:00
Scroll to Top