מכרז פומבי מס’ 03/2023להפעלת מזנונים בבית ספר קציר, בבית ספר עתידים ובבית ספר הרצוג בעיר חולון

מכרז מס' 312023
תאריך פרסום: יום ראשון 5 במרץ 2023
b meeting
מועד מפגש קבלנים/הבהרות : יום רביעי 15 במרץ 2023 בשעה 0:00
כתובת מפגש קבלנים/הבהרות: המרכבה 47 חולון
מועד אחרון לשליחת שאלות: יום רביעי 22 במרץ 2023
מייל למשלוח שאלות : gali@calcalit-holon.co.il
מועד אחרון להגשה: יום רביעי 29 במרץ 2023
בשעה 11:00
Scroll to Top