מכרז פומבי מס’ 03/2024 – השכרת מבנה במתחם חניון המרכבה

מכרז מס' 3/2024
מכרז מס' 3/2024 להשכרת אולם תעשייה ומלאכה במתחם חניון המרכבה שברח' המרכבה 47 בחולון
תאריך פרסום: יום ראשון 10 במרץ 2024
b meeting
מועד מפגש קבלנים/הבהרות : יום רביעי 20 במרץ 2024 בשעה 0:00
כתובת מפגש קבלנים/הבהרות: רחוב המרכבה מס' 47 בחולון
מועד אחרון לשליחת שאלות: יום שלישי 30 באפריל 2024
מייל למשלוח שאלות : gali@calcalit-holon.co.il.
מועד אחרון להגשה: יום רביעי 8 במאי 2024
Scroll to Top