מכרז פומבי מס’ 04/2024להפעלת מזנון בבית ספר קרית שרת בעיר חולון

מכרז מס' 04/2024
מכרז פומבי מס' 04/2024 להפעלת מזנון בבית ספר קרית שרת בעיר חולון
תאריך פרסום: יום רביעי 20 במרץ 2024
b meeting
מועד מפגש קבלנים/הבהרות : יום ראשון 31 במרץ 2024 בשעה 11:00
כתובת מפגש קבלנים/הבהרות: המרכבה 47 חולון
מועד אחרון לשליחת שאלות: יום שלישי 9 באפריל 2024
מייל למשלוח שאלות : gali@calcalit-holon.co.il
מועד אחרון להגשה: יום ראשון 31 במרץ 2024
בשעה 12:00
Scroll to Top