מכרז פומבי מס’ 05/2024

מכרז מס' 5/2024
מכרז לשכירות מגרש בשטח חניון ברח' המרכבה 47
תאריך פרסום: יום רביעי 3 ביולי 2024
b meeting
מועד מפגש קבלנים/הבהרות : יום רביעי 10 ביולי 2024 בשעה 0:00
כתובת מפגש קבלנים/הבהרות: המרכבה 47 חולון
מועד אחרון לשליחת שאלות: יום רביעי 17 ביולי 2024
מייל למשלוח שאלות : matan@calcalit-holon.co.il.
מועד אחרון להגשה: יום חמישי 25 ביולי 2024
בשעה 12:00
Scroll to Top