מכרז פומבי מס’ 06/2022 להשכרת משרדים ברח’ הנביאים

מכרז מס' 06/2022
השכרת משרדים ברח' הנביאים 1 חולון
תאריך פרסום: יום ראשון 8 במאי 2022
b meeting
מועד מפגש קבלנים/הבהרות : יום רביעי 18 במאי 2022 בשעה 0:00
כתובת מפגש קבלנים/הבהרות: רח' המרכבה 47 חולון
מועד אחרון לשליחת שאלות: יום שלישי 24 במאי 2022
מייל למשלוח שאלות : gali@calcalit-holon.co.il.
מועד אחרון להגשה: יום שני 30 במאי 2022
בשעה 12:00
Scroll to Top