מכרז פומבי מס’ 07/2022 להשכרת שטחי קרקע ברח’ המרכבה 47

מכרז מס' 07/2022
השכרת שטחי קרקע ברח' המרכבה 47
תאריך פרסום: יום שני 13 ביוני 2022
b meeting
מועד מפגש קבלנים/הבהרות : יום שני 20 ביוני 2022 בשעה 13:00
כתובת מפגש קבלנים/הבהרות: רח' המרכבה 47 חולון
מועד אחרון לשליחת שאלות: יום ראשון 26 ביוני 2022
מייל למשלוח שאלות : michrazim@calcalit-holon.co.il
מועד אחרון להגשה: יום ראשון 10 ביולי 2022
בשעה 12:00
Scroll to Top