מכרז פומבי מס’ 11/2022 להשכרת שטחי קרקע ברח’ המרכבה 47

מכרז מס' 11/2022
השכרת שטחי קרקע ברח' המרכבה 47
תאריך פרסום: יום חמישי 11 באוגוסט 2022
b meeting
מועד מפגש קבלנים/הבהרות : יום שני 8 באוגוסט 2022 בשעה 11:00
כתובת מפגש קבלנים/הבהרות: משרדי החברה
מייל למשלוח שאלות : michrazim@calcalit-holon.co.il
מועד אחרון להגשה: יום שני 15 באוגוסט 2022
בשעה 11:00
Scroll to Top