מכרז פומבי מס’ 12/2022
לשכירות שטח קרקע
ברח’ המנור 6 חולון

מכרז מס' 12/2022
מכרז פומבי מס' 12/2022 לשכירות שטח קרקע ברח' המנור 6 חולון
תאריך פרסום: יום שני 8 באוגוסט 2022
b meeting
מועד מפגש קבלנים/הבהרות : יום שלישי 2 באוגוסט 2022 בשעה 11:00
מועד אחרון לשליחת שאלות: יום חמישי 4 באוגוסט 2022
מועד אחרון להגשה: יום שני 8 באוגוסט 2022
בשעה 12:00
Scroll to Top