מכרז מספר 02/2020

מכרז פומבי 02/2020 - להפעלת גן ילדים ברחוב חצרים 5, חולון - חוברת המכרז - המכרז בוטל

מסמכי המכרז:

גלילה למעלה