מכרז פומבי 02/2020 – להפעלת גן ילדים ברחוב חצרים 5, חולון – חוברת המכרז – המכרז בוטל

מכרז מס' 02/2020
מכרז פומבי 02/2020 - להפעלת גן ילדים ברחוב חצרים 5, חולון - חוברת המכרז - המכרז בוטל
Scroll to Top