מכרז פומבי 07/2020 – לביצוע עבודות להקמת 2 חטיבות צעירות ואולם ספורט בחצר בי”ס ניצנים בחולון – הזמנה למכרז

מכרז מס' 07/2020
מכרז פומבי 07/2020 - לביצוע עבודות להקמת 2 חטיבות צעירות ואולם ספורט בחצר ביס ניצנים בחולון - הזמנה למכרז
Scroll to Top