מכרז פומבי 08/2020 – לביצוע עבודות להקמת בית ספר ברחוב נעמי שמר, חולון

מכרז מס' 08/2020
מכרז פומבי 08/2020 - לביצוע עבודות להקמת בית ספר ברחוב נעמי שמר, חולון
Scroll to Top