מכרז מספר 08/2020

מכרז פומבי 08/2020 - לביצוע עבודות להקמת בית ספר ברחוב נעמי שמר, חולון

מסמכי המכרז:

גלילה למעלה