מכרז מספר 1/2020

מכרז פומבי 1/2020 - תכנון, אספקה, הקמה, הפעלה ואחזקה של עמדות טעינה לרכב חשמלי בחולון

מסמכי המכרז:

גלילה למעלה