מכרז פומבי 1/2020 – תכנון, אספקה, הקמה, הפעלה ואחזקה של עמדות טעינה לרכב חשמלי בחולון – חוברת המכרז

מכרז מס' 1/2020
מכרז פומבי 1/2020 - תכנון, אספקה, הקמה, הפעלה ואחזקה של עמדות טעינה לרכב חשמלי בחולון
Scroll to Top