מכרז מספר 10/2020

מכרז פומבי 10/2020 - לשכירת שטחי קרקע במתחם חניון המרכבה ברחוב המרכבה 47, חולון - חוברת המכרז

מסמכי המכרז:

גלילה למעלה