מכרז פומבי 11/2020 – לביצוע עבודות להקמת מגרש כדורגל מדשא סינטטי בקריית הספורט בקריית מיכה, חולון 

מכרז מס' 11/2020
מכרז פומבי 11/2020 - לביצוע עבודות להקמת מגרש כדורגל מדשא סינטטי בקריית הספורט בקריית מיכה, חולון
Scroll to Top