מכרז פומבי 3/2020 – תכנון, אספקה, הקמה, הפעלה ותחזוקה של מערכות סולאריות ליצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאית על גגות מבני ציבור בחולון – הזמנה למכרז

מכרז מס' 3/2020
מכרז פומבי 3/2020 - תכנון, אספקה, הקמה, הפעלה ותחזוקה של מערכות סולאריות ליצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאית על גגות מבני ציבור בחולון - הזמנה למכרז
Scroll to Top