מכרז פומבי 4/2020 – להפעלת מזנון בבי”ס אלון חט”ב בעיר חולון – חוזה המכרז והנספחים

מכרז מס' 4/2020
מכרז פומבי 4/2020 - להפעלת מזנון בבי"ס אלון חט"ב בעיר חולון - חוזה המכרז והנספחים
Scroll to Top