מכרז 01/2022 למתן רשות לשימוש בנכס להפעלת גן ילדים או מעון יום ברחוב קוגל 10 בחולון

מכרז מס' 01/2022
מכרז 01/2022 למתן רשות לשימוש בנכס להפעלת גן ילדים או מעון יום ברחוב קוגל 10 בחולון
תאריך פרסום: יום שלישי 18 בינואר 2022
מועד אחרון לשליחת שאלות: יום שלישי 1 בפברואר 2022
מייל למשלוח שאלות : gali@calcalit-holon.co.il
מועד אחרון להגשה: יום שלישי 8 בפברואר 2022
בשעה 12:00
Scroll to Top