מכרז מספר 04/2021

מכרז להקמת אשכול גני ילדים ברחוב גאולים, חולון

מסמכי המכרז:

גלילה למעלה