מכרז 09/2022 להקמת אגף נוסף במבנה בי”ס יסודי בנעמי שמר

מכרז מס' 09/2022
הקמת אגף נוסף במבנה בי"ס יסודי בנעמי שמר
תאריך פרסום: יום שלישי 7 ביוני 2022
b meeting
מועד מפגש קבלנים/הבהרות : יום שלישי 21 ביוני 2022 בשעה 11:00
כתובת מפגש קבלנים/הבהרות: באתר הבנייה בנעמי שמר 11 / עפרה חזה 3
מועד אחרון לשליחת שאלות: יום ראשון 3 ביולי 2022
מייל למשלוח שאלות : michrazim@calcalit-holon.co.il
מועד אחרון להגשה: יום חמישי 14 ביולי 2022
בשעה 12:00
Scroll to Top