מכרז 10/2022 לשכירות שטח קרקע שברחוב המנור באזור תעשיה בחולון

מכרז מס' 10/2022
לשכירות שטח קרקע שברחוב המנור באזור תעשיה בחולון
תאריך פרסום: יום חמישי 30 ביוני 2022
b meeting
מועד מפגש קבלנים/הבהרות : יום שני 4 ביולי 2022 בשעה 0:00
כתובת מפגש קבלנים/הבהרות: המנור 6 חולון
מועד אחרון לשליחת שאלות: יום רביעי 6 ביולי 2022
מייל למשלוח שאלות : michrazim@calcalit-holon.co.il
מועד אחרון להגשה: יום ראשון 10 ביולי 2022
בשעה 12:00
Scroll to Top