מכרז 13/2022 תכנון, אספקה, הקמה, הפעלה ותחזוקה של מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית על גגות מבני ציבור בחולון

מכרז מס' 13/2022
תכנון, אספקה, הקמה, הפעלה ותחזוקה של מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית על גגות מבני ציבור בחולון
תאריך פרסום: יום ראשון 28 באוגוסט 2022
b meeting
מועד מפגש קבלנים/הבהרות : יום רביעי 10 באוגוסט 2022 בשעה 14:00
כתובת מפגש קבלנים/הבהרות: המרכבה 47 חולון
מועד אחרון לשליחת שאלות: יום חמישי 18 באוגוסט 2022
מייל למשלוח שאלות : michrazim@calcalit-holon.co.il
מועד אחרון להגשה: יום ראשון 28 באוגוסט 2022
בשעה 12:00
Scroll to Top