מכרז 5/2021 לביצוע עבודות בינוי, הקמה ופיתוח בעיר חולון

מכרז מס' 05/2021
מכרז 05/2021 - לביצוע עבודות בינוי, הקמה ופיתוח בעיר חולון
תאריך פרסום: יום שני 13 בדצמבר 2021
מועד אחרון לשליחת שאלות: יום ראשון 2 בינואר 2022
מייל למשלוח שאלות : michrazim@calcalit-holon.co.il
מועד אחרון להגשה: יום שלישי 12 בינואר 2021
בשעה 12:00
גלילה למעלה