מכרז 05/2022 להקמת 8 כיתות גן ברח’ פיכמן

מכרז מס' 05/2022
הקמת 8 כיתות גן ברח' פיכמן.
תאריך פרסום: יום שני 28 בפברואר 2022
b meeting
מועד מפגש קבלנים/הבהרות : יום חמישי 10 במרץ 2022 בשעה 11:00
כתובת מפגש קבלנים/הבהרות: פינת הרחובות היינץ כהן ופיכמן
מועד אחרון לשליחת שאלות: יום שני 21 במרץ 2022
מייל למשלוח שאלות : michrazim@calcalit-holon.co.il
מועד אחרון להגשה: יום חמישי 7 באפריל 2022
בשעה 12:00
Scroll to Top