02/2022 הפעלת מזנונים בבתי ספר בחולון

מכרז מס' 02/2022
מכרז 02/2022 להפעלת מזנונים בבתי ספר
תאריך פרסום: יום שלישי 1 במרץ 2022
מועד אחרון לשליחת שאלות: יום חמישי 17 במרץ 2022
מייל למשלוח שאלות : gali@calcalit-holon.co.il
מועד אחרון להגשה: יום שני 28 במרץ 2022
בשעה 12:00
Scroll to Top