מכרז פומבי מס’ 04/2022 להפעלת בית קפה/בית אוכל בפארק מגדלים בשדרה בחולון

מכרז מס' 04/2022
הפעלת בית קפה/בית אוכל בפארק מגדלים בשדרה
תאריך פרסום: יום שלישי 31 במאי 2022
b meeting
מועד מפגש קבלנים/הבהרות : יום חמישי 16 ביוני 2022 בשעה 11:00
כתובת מפגש קבלנים/הבהרות: רח' המרכבה 47 חולון
מועד אחרון לשליחת שאלות: יום רביעי 29 ביוני 2022
מייל למשלוח שאלות : michrazim@calcalit-holon.co.il.
מועד אחרון להגשה: יום חמישי 14 ביולי 2022
בשעה 12:00
Scroll to Top