בית ספר הייטק היי (24 כיתות) בסמוך למרכז העסקים עזריאלי

בנוסף כחלק מבית הספר נבנה מרכז חדשנות בית הספר תוכנן ונבנה בהתאם לדרישות הייחודיות של שיטת לימוד חדשנית שפותחה באר"הב . חדרי הכיתות והספח של בית הספר מתוכננים בהתאמה לשיטת הלימוד של בית הספר (project based learning).
Scroll to Top