בית ספר חדשני ברחוב נעמי שמר

(24 כיתות) ייבנה ב-2 שלבים
Scroll to Top