בית ספר חרדי לבנות

(16 כיתות) ברחוב האצ"ל
Scroll to Top