עמדות טעינה לרכב חשמלי

הקמת 30 עמדות (60 שקעים) טעינה ברחבי העיר
Scroll to Top